ACTE NECESARE ACHIZITIE AUTO RULATE DE LA MERIDIAN Ocazie


Persoane Fizice:

In cazul in care alegi sa platesti in numerar, ai nevoie doar de un act de identitate (buletinul sau cartea de identitate).

In cazul in care doresti sa cumperi in rate, sunt necesare urmatoarele documente:

           - fotocopii dupa actul de identitate al solicitantului si al/a sotului/sotiei;
           - adeverinta de venit net a solicitantului;
           - specimen de semnatura;
           - copie a certificatului de casatorie (daca este cazul);
           - cerere de solicitare (se ridica de la sediul MERIDIAN Ocazie);
           - factura proforma (se elibereaza la sediul MERIDIAN Ocazie);
           - acord CIP si CRB (se elibereaza la sediul MERIDIAN Ocazie);

Documentele necesare in format electronic le poti obtine de la consilierii comerciali.


Persoane Fizice Autorizate:

In cazul in care alegi sa platesti in numerar, trebuie sa prezinti:

           - actul de identitate (buletin sau carte de identitate);
           - autorizatia de functionare;
           - certificatul de inregistrare a T.V.A. (daca este cazul, pentru companiile platitoare de T.V.A.);
           - stampila:

In cazul in care optezi pentru leasing auto, ai nevoie de:

           - copie a autorizatiei de activitate a solicitantului (Codul Fiscal si Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului)
           - copie a actului de identitate;
           - cerere de solicitare, semnata si stampilata;
           - factura proforma (se elibereaza la sediul MERIDIAN Ocazie);
           - specimen de semnatura;
           - decizia anuala de impunere pe ultimii doi ani incheiati, cu stampila Administratiei Financiare;
           - registrul de incasari si plati pe ultimele trei luni;
           - certificat de atestare fiscala;
           - dovada spatiului;
           - acord CIP si CRB semnat si stampilat;

Se pot solicita si documente specifice fiecarui tip de PFA (autorizatii, avize de functionare, carnete de membru, etc.).

Documentele necesare in format electronic le poti obtine de la consilierii comerciali.

Persoane Juridice:

In cazul in care alegi sa achiti numerar, sunt necesare:

           - un extras din Registrul Comertului (nu mai vechi de 6 luni);
           - certificat de inregistrare a T.V.A. (daca este cazul);
           - actul de identitate al persoanei indreptatite sa actioneze in numele organizatiei sau al persoanei care detine o imputernicire legalizata la notar;
           - stampila organizatiei.

In cazul finantarii prin leasing auto, daca valoarea finantata nu depaseste suma de 15.000 de Euro, documentele necesare sunt:

           - factura proforma si aviz de plata;
           - cerere de solicitare semnata si stampilata;
           - copii ale actelor de identitate pentru persoanele autorizate sa reprezinte societatea;
           - copie dupa Actul Constitutiv al societatii;
           - fotocopie a certificatului de Inmatriculare la Registrul Comertului si Certificatul Fiscal in scopuri de T.V.A.;
           - hotararea AGA/CA de autorizare a achizitiei in leasing si desemnarea persoanei care va reprezenta societatea in relatia cu firma de leasing (numai in situatiile in care este cazul);
           - certificatul constatator de la Registrul Comertului (in original si in termen legal);
           - bilantul anual contabil certificat de Administratia Financiara, impreuna cu Balanta de verificare aferenta) pentru ultimul an de activitate;
           - ultima balanta lunara de verificare, stampilata si semnata.

Daca valoarea finantata depaseste suma de 15.000 de Euro, atunci ultimele 2 puncte vor fi inlocuite de:

           - bilanturile anuale contabile certificate de Administratia Financiara, impreuna cu Balantele de verificare aferente pentru ultimii 2 ani de activitate, Certificatul constatator de la Registrul Comertului (in original si in termen legal);
           - ultimele 2 balante lunare de verificare stampilate si semnate, decontul de TVA aferent si Declaratia 100 insotita de Ordinele de plata aferente.

Documentele necesare in format electronic le poti obtine de la consilierii comerciali.

Experienta de peste 20 de ani pe piata masinilor de ocazie ne permite sa simplificam orice tranzactie pentru clientii nostri. Contacteaza un consilier MERIDIAN Ocazie sau fa-ne o vizita si iti vom explica tot ceea ce vrei sa stii: contact.